สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567
รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ ดู
1. งบดำเนินงาน  39,854,536.00 29,687,474.59 74.49 10,167,061.41 25.51
2. งบลงทุน  74,472,700.00 73,013,763.00 98.04 1,458,937.00 1.96
3. งบบุคลากร  129,024,300.00 124,511,161.03 96.50 4,513,138.97 3.50
4. งบอุดหนุน  141,136,657.00 136,982,157.00 97.06 4,154,500.00 2.94
5. งบรายจ่ายอื่น  76,644,252.00 64,615,197.29 84.31 12,029,054.71 15.69
6. เงินกันเหลื่อมปี  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ทั้งหมด  461,132,445.00 428,809,752.91 92.99 32,322,692.09 7.01  
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน  
                 งบประมาณโครงการ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

ติดต่อผู้พัฒนา


USER ONLINE
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
10 คน
สถิติเดือนนี้
307 คน
สถิติปีนี้
3427 คน
สถิติทั้งหมด
8106 คน

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved