รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 6 เดือนสิงหาคม - กันยายน 2565  งบประมาณ 252,000.00 บาท เบิกจ่าย 252,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนส.ค.65 120,000.00 9  ส.ค. 2565
2 ประกันสังคมเดือนส.ค.65 6,000.00 9  ส.ค. 2565
3 เดือนก.ย.65 120,000.00 12  ก.ย. 2565
4 ประกันสังคมเดือนก.ย.65 6,000.00 12  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved