รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (8 อัตรา) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565  งบประมาณ 369,000.00 บาท เบิกจ่าย 369,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.65 120,000.00 26  ต.ค. 2565
2 ประกันสังคมเดือนต.ค.65 3,600.00 26  ต.ค. 2565
3 เดือนพ.ย.65 120,000.00 14  พ.ย. 2565
4 ประกันสังคมเดือนพ.ย.65 3,600.00 14  พ.ย. 2565
5 เดือนธ.ค.65 120,000.00 8  ธ.ค. 2565
6 ประกันสังคมเดือนธ.ค.65(บางส่วน) 1,800.00 8  ธ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved