รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกข้อสอบ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566  งบประมาณ 154,500.00 บาท เบิกจ่าย 148,320.00 บาท คงเหลือ 6,180.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 สพป.นธ.1 148,320.00 29  ส.ค. 2566
2 ค่าจ้างเหมาออกข้อสอบ งวด1 59,328.00 1  ก.ย. 2566
3 ค่าจ้างเหมาออกข้อสอบ งวด2 88,992.00 6  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved