รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (8 อัตรา) ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566  งบประมาณ 378,000.00 บาท เบิกจ่าย 371,766.13 บาท คงเหลือ 6,233.87 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.ค.66 120,000.00 25  ก.ค. 2566
2 ประกันสังคมเดือนก.ค.66 6,000.00 25  ก.ค. 2566
3 เดือนส.ค.66 120,000.00 15  ส.ค. 2566
4 ประกันสังคมเดือนส.ค.66 6,000.00 15  ส.ค. 2566
5 รับคืนเงินเดือนส.ค.66(นส.ฮายานา ยาติกุล) -483.87 1  ก.ย. 2566
6 เดือนก.ย.66 105,000.00 10  ก.ย. 2566
7 ประกันสังคมเดือนก.ย.66 5,250.00 10  ก.ย. 2566
8 เดือนก.ย.66(จ้างใหม่) 10,000.00 16  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved