รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (8 อัตรา) ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2566  งบประมาณ 354,015.00 บาท เบิกจ่าย 354,015.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนม.ค.66 120,000.00 26  ม.ค. 2566
2 ประกันสังคมเดือนม.ค.66 6,000.00 26  ม.ค. 2566
3 เดือนก.พ.66 120,000.00 14  ก.พ. 2566
4 ประกันสังคมเดือนก.พ.66 6,000.00 14  ก.พ. 2566
5 เดือนมี.ค.66(บางส่วน) 102,015.00 15  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved