รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 489 อัตรา ครั้งที่ 3 (เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2566)  งบประมาณ 37,840,000.00 บาท เบิกจ่าย 37,825,649.02 บาท คงเหลือ 14,350.98 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนมิ.ย.66(บางส่วน) 9,445,440.76 9  มิ.ย. 2566
2 เดือนก.ค.66 12,604,117.42 13  ก.ค. 2566
3 เดือนก.ค.66(เข้าใหม่ 1 ราย) 3,116.13 15  ส.ค. 2566
4 เดือนส.ค.66 12,620,240.00 15  ส.ค. 2566
5 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนส.ค.66(1 ราย) -631.29 6  ก.ย. 2566
6 รับคืนเงินพนง.อิสลามเดือนส.ค.66(1 ราย) -681.94 6  ก.ย. 2566
7 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนส.ค.66(5 ราย) -3,637.42 6  ก.ย. 2566
8 รับคืนเงินพนง.ผุ้สอนเดือนส.ค.66(6 ราย) -5,045.48 6  ก.ย. 2566
9 เดือนก.ย.66(บางส่วน) 3,177,081.82 10  ก.ย. 2566
10 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนส.ค.66(3 ราย) -2,797.10 7  ก.ย. 2566
11 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนส.ค.66(7 ราย) -5,200.97 7  ก.ย. 2566
12 รับคืนเงินพนง.อิสลามเดือนส.ค.66(2 ราย) -1,541.61 7  ก.ย. 2566
13 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนส.ค.66(3 ราย) -2,553.23 8  ก.ย. 2566
14 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนส.ค.66(2 ราย) -1,343.55 8  ก.ย. 2566
15 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนส.ค.66(1 ราย) -914.52 11  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved