สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต อัตราละ 15,000 บาท รายเดิม 8 อัตรา (ตุลาคม 2566 ถึงมกราคม 2567)   งบประมาณ 504,000.00 บาท เบิกจ่าย 504,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.66 105,000.00 1  พ.ย. 2566
2 ประกันสังคมเดือนต.ค.66 5,250.00 1  พ.ย. 2566
3 เดือนต.ค.66(จ้างรายใหม่) 15,000.00 9  พ.ย. 2566
4 เดือนพ.ย.66 105,000.00 17  พ.ย. 2566
5 ประกันสังคมเดือนพ.ย.66 5,250.00 17  พ.ย. 2566
6 เดือนพ.ย.66(จ้างรายใหม่) 15,000.00 1  ธ.ค. 2566
7 เดือนธ.ค.66 105,000.00 14  ธ.ค. 2566
8 ประกันสังคมเดือนธ.ค.66 5,250.00 14  ธ.ค. 2566
9 เดือนธ.ค.66(จ้างรายใหม่) 15,000.00 2  ม.ค. 2567
10 เดือนม.ค.67 105,000.00 16  ม.ค. 2567
11 ประกันสังคมเดือนม.ค.67 5,250.00 16  ม.ค. 2567
12 เดือนม.ค.67(จ้างรายใหม่) 15,000.00 2  ก.พ. 2567
13 เดือนก.พ.67(บางส่วน) 3,000.00 13  ก.พ. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved