รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ)  งบประมาณ 2,232,800.00 บาท เบิกจ่าย 2,232,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 สพป.นธ.1 2,232,800.00 7  ก.ค. 2566
2 ค่าจ้างเหมาออกข้อสอบ งวด1 446,560.00 7  ก.ค. 2566
3 ค่าจ้างเหมาออกข้อสอบ งวด2 893,120.00 9  ก.ย. 2566
4 ค่าจ้างเหมาออกข้อสอบ งวดสุดท้าย 893,120.00 9  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved