รายการเบิกจ่าย
 กลับ   อาคารแบบ สปช.205/26 โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 (210062)  งบประมาณ 2,445,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,445,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านบาตฯ 2,445,000.00 22  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved