รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (เดือนมีนาคม 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2566)  งบประมาณ 40,211,000.00 บาท เบิกจ่าย 40,211,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนมี.ค.66(บางส่วน) 11,776,480.18 17  มี.ค. 2566
2 ศอบต.ประจำปี2564 202,512.19 17  มี.ค. 2566
3 เงินพสร.ปี62(ตกเบิกนายยูกิฟลี มาหะ) 1,200.00 20  มี.ค. 2566
4 เดือนเม.ย.66 12,558,880.00 12  เม.ย. 2566
5 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนเม.ย.66 -600.00 25  เม.ย. 2566
6 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนเม.ย.66 -720.00 25  เม.ย. 2566
7 รับคืนเงินพนง.อิสลามเดือนเม.ย.66 -300.00 25  เม.ย. 2566
8 เดือนพ.ค.66 12,558,680.00 15  พ.ค. 2566
9 เดือนต.ค.65-มี.ค.66(ตกเบิก) 3,060.00 16  พ.ค. 2566
10 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนพ.ค.66 -630.00 26  พ.ค. 2566
11 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนพ.ค.66 -3,570.00 26  พ.ค. 2566
12 รับคืนเงินพนง.อิสลามเดือนพ.ค.66 -8,991.61 26  พ.ค. 2566
13 เดือนมิ.ย.66(บางส่วน) 3,124,999.24 9  มิ.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved