รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565) (700011)  งบประมาณ 212,500.00 บาท เบิกจ่าย 212,499.99 บาท คงเหลือ 0.01 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนพ.ย.64 8,499.99 7  ธ.ค. 2564
2 เดือนธ.ค.64 51,000.00 14  ม.ค. 2565
3 เดือนม.ค.65 51,000.00 7  ก.พ. 2565
4 เดือนก.พ.65 51,000.00 2  มี.ค. 2565
5 เดือนมี.ค.65 51,000.00 7  เม.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved